Sunday, 15 May 2011

kertas 3D

anda mungkin tidak menyangka untuk mensimulasikan teknik 3D hanya menggunakan sepotong kertas dan sedikit photoshop. ini adalah bukti bahawa itu boleh dilakukan.


No comments:

Post a Comment